De begrafenis.nl
Persoonlijk afscheid tijdens de begrafenis
Persoonlijk afscheid betekent afscheid van een dierbare die je de laatste eer bewijst en wel op een manier die laat zien hoe je relatie met hem of haar was en is. De nabestaanden drukken uit wat de overledene voor hen betekende. Je zoekt daarbij naar manieren om de overledene tot zijn recht te laten komen. Je doet dat op de liefste, sympathiekste en tegelijk op de meest waardige manier.
Heeft u een uitvaartverzekering?
De nabestaanden zullen rekening moeten houden met de fiscale gevolgen die met het overlijden van een persoon gepaard kunnen gaan. De hele papierwinkel die op nabestaanden afkomt na een overlijden kan veel emoties oproepen. Zeker in een periode van rouw zijn gedachten ver weg van formulieren en belastingzaken. Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden niet voor de kosten van uw uitvaart hoeven te zorgen. Hieronder vind je enige belangrijke informatie.  Lees verder �

Voor de uitvaart
Gelukkig denken we veel meer na over hoe wijzelf of onze dierbaren de uitvaart zouden willen. Als we bepalen hoe we leven waarom zouden we dan niet bepalen hoe de uitvaart er uit zou moeten zien? Op verschillende manieren is het mogelijk een draaiboek samen te stellen om de eigen uitvaart te registreren. Nabestaanden kunnen daar dankbaar gebruik van maken om de laatste wens van de overledene werkelijkheid te laten worden. 

De begrafenis vastleggen op video
Je kunt overwegen om de dag van de begrafenis op video en/of dvd vast te laten leggen. Wij bieden je vanuit deze site die service aan. Lees verder


Nabestaanden
Na de uitvaart zal voor de direct nabestaanden het verlies van een dierbare meer voelbaar worden. In die eerste dagen na het overlijden leef je misschien in een roes van verdriet en voor sommigen: een niet kunnen begrijpen waarom dit moest gebeuren. Rouwen om het verlies van een dierbare is geen standaard proces. Geen vaststaande procedure die je vertelt hoe je dit doet en wat het beste is. Door de jaren heen zijn er steeds meer boeken, instanties en praatgroepen die kunnen ondersteunen in het rouwproces.


Loopkoets
Monuta Plattel introduceert de eerste Nederlands loopkoets De LOOPKOETS® geeft de mogelijkheid tot meer persoonlijke inbreng van nabestaanden. Zelfs jonge kinderen kunnen hun aandeel leveren omdat er in een aparte kinder-duwstang is voorzien. De LOOPKOETS® wordt voortbewogen door mensen die er naast lopen. Vandaar deze term. Lees verder

Gedenktekens

Na de uitvaart staan de nabestaanden nog enkele taken te wachten. Je zult gaan nadenken over de vorm van de grafsteen en de tekst daarop. Hoe dacht de overledenen over het uitstrooien van as of plaatsing van de urn met as?
Lees verder