De begrafenis.nl
Laat je je kisten?
Kiest men bij de teraardebestelling of crematie voor een kist, dan ben je niet gebonden aan wat men doorgaans in de aanbieding heeft. De keuze van een kist kan, mits de overledene al niet zijn voorkeur heeft vastgelegd, geheel door de nabestaanden worden bepaald. Er zijn echter enkele milieutechnische eisen waaraan een kist moet voldoen. Meer informatie daarover kan de uitvaartondernemer je geven. Je kunt denken aan verwerking van alle mogelijke houtsoorten, maar metaal mag bijvoorbeeld niet. Daarnaast is het mogelijk de kist te beschilderen of te versieren. Laat de motieven in overeenstemming zijn met persoon, karakter, waardigheid en voorkeuren van de overledene. In sommige gevallen is het versieren van de kist een groepsgebeuren die met alle andere activiteiten het verdriet bij de nabestaanden kan milderen.

Of laat je je niet kisten?
In de oudheid werden er in veel culturen helemaal geen kisten gebruikt. Het inwikkelen van de overledenen was een gangbaarder ritueel. Ook hedendaags zie je deze manier van bedekken weer terugkomen. Het is helemaal niet nodig om in een kist te worden begraven of gecremeerd. Het is wel wettelijk verplicht om de overledene geheel afgedekt naar de laatste rustplek te brengen. De opkomst van het wikkeldoek geeft aan dat de kist niet voor een ieder de manier van bedekken is. Bij de meeste uitvaartondernemers kun je informatie krijgen over het inwikkelen van de overledene. De ervaringen van nabestaanden zijn zeer positief. Ze voelen minder afstand doordat er geen kist wordt gebruikt. Tevens is het makkelijker om de overledene nog aan te raken.