De begrafenis.nl
Herdenkingsbijeenkomst
Een herdenkingdienst wordt mede bepaald door het wel of niet religieuze karakter van de dienst. Er zijn verschillende mogelijkheden om de overledene te herdenken: in de aula van het crematorium, het kerkgebouw en mogelijk ook in sommige uitvaartcentra. Het samenstellen van een dienst is niet eenvoudig. De uitvaartondernemer kan u hierbij helpen en heeft vaak veel inzicht in de mogelijkheden die er zijn.

Tips voor een mooie dienst
  • Beslis waar de herdenking plaats zal vinden en bekijk de ruimte. De lokatie waar de herdenkingsdienst plaats vindt kan invloed hebben op de wijze waarop de herdenking verloopt.
  • Bespreek met elkaar hoe je de herdenking in de geest van de overledene vorm wilt geven.
  • Het is gebruikelijk dat andere nabestaanden aan je zullen vragen een woordje te mogen spreken. Daarnaast kun je ook mensen uitnodigen dit te doen. Denk daarbij aan familieleden, collega’s uit het werk, de vriendenkring. Geef daarbij aan hoeveel tijd er ter beschikking staat. Kijk ook voor suggesties om een toespraak te houden onder de rubriek "Toespraak"Kerkdienst
Bij een kerkdienst ben je vaak gebonden aan de richtlijnen die het pastoraal aan de dienst stelt. Het is van belang je hierover vooraf te informaren. Niet elke kerkelijke instelling hanteert dezelfde uitgangspunten en dit kan bepalend zijn voor de dienst die je wilt houden. Ook de uitvaartondernemer kan je hierover meer vertellen.