De begrafenis.nl
Een laatse glimp
De overledene kan thuis zijn opgebaard of in een uitvaartcentrum. De keuze is aan de nabestaanden. Waar je ook voor kiest: openstelling voor rouwbezoek geeft de laatste tastbare eer die je aan de overledene kunt geven. Nabestaanden willen een laatste blik op de overledene werpen of hem of haar nog eens aanraken. Naast het uiten en delen van verdriet is er ook de mogelijkheid over de overledene te praten, herinneringen op te halen en soms komen met een glimlach op de lippen anekdotes naar boven te laten komen.
 

Tips
1. Geef bezoekers gelegenheid meegebrachte bloemen of bloemstukken te plaatsen.

2. Zorg ervoor dat gasten zich ook in de nabijheid kunnen terugtrekken om met elkaar te kunnen praten, eventueel wat te drinken. Vaak komen bezoekers elkaar na lange tijd tegen en het is niet gepast de hernieuwde kennismaking aan de lijkbaar te laten plaatsvinden.

3. Mogelijk kun je een dodenwake organiseren, waarbij elk uur van een etmaal iemand aanwezig blijft.

4. Bepaal wanneer en door wie de kist definitief moet worden gesloten. Dat kan gebeuren aan het einde van de bezoekperiode of vlak voor de crematie, de eventuele herdenkingsbijeenkomst of kerkdienst of vlak voor de begrafenis.