De begrafenis.nl
Uitvaartwereld neemt klachten heel serieus
Soms gaat er wel eens wat fout. Een uitvaartondernemer die het crematorium vergeet door te geven de as niet te vestrooien; een foutieve rouwadvertentie in een krant; een door een crematorium verkeerd doorgegeven urntekst; een verkeerd graf; onenigheid over de rekening; een koor dat niet komt opdagen; water in het graf of een restaurant dat van geen condoleance afweet.
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. In dat geval hebben nabestaanden de mogelijkheid een klacht in te dienen. Ten minste, nadat ze geprobeerd hebben tot een bevredigende oplossing te komen met de uitvaartondernemer. Lukt dat niet, dan kunnen ze of naar de ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen of naar de Geschillencommissie voor het Uitvaartwezen.
Ombudsman
De ombudsman is er sinds 1 juni 2002 en behandelt klachten over uitvaarten verzorgd door ondernemers, instellingen en bedrijven aangesloten bij de koepels NUVU (Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen, de VOU (Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging), de VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg) en de LVC (Landelijke vereniging van Crematoria).
De NUVU en de VOU zijn samen goed voor 90% van de uitvaarten. In de tweede helft van vorig jaar waren dat er naar schatting 73.500. In die periode kreeg de Ombudsman 27 klachten voorgelegd. Omdat het aannemelijk is dat er veel meer echt fout gaat tussen nabestaanden en de uitvaartbranche “leidt in vrijwel alle gevallen het overleg tussen klager en uitvaartondernemer tot een oplossing”, aldus de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen in haar jaarverslag 2002.


Geschillencommissie
De Geschillencommissie voor het Uitvaartwezen is bedoeld voor klachten tegen de 250 uitvaartverenigingen van het Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties. Samen verzorgen zij op jaarbasis zo’n 8000 uitvaarten.Volgens een woordvoerder leidt dat tot zo’n twee tot drie echt af te handelen klachten per jaar bij de Geschillencommissie. De commissie valt onder de paraplu van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenaangelegenheden, waarin onder meer de Consumentenbond vertegenwoordigd is.
Meer weten: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl en www.geschillencommissie.nl