De begrafenis.nl
Nazorg
Naast praktische ondersteuning - er moet immers heel wat geregeld worden als er iemand overleden is - kun je als familie en vrienden met bezoek en gesprek ruimte geven om het verdriet van de achtergeblevenen beter te kunnen verwerken. Je troost aanvankelijk meer als je hen de gelegenheid geeft over het verlies te praten, dan al te snel met oplossingen en voorstellen voor afleiding klaar te staan.
Zie voor verdere informatie op de site van de Landelijke Stichting

Rouwverwerking:
www.verliesverwerken.nl