De begrafenis.nl
Nabestaanden
Na uitvaart en begrafenis zal voor de direct nabestaanden het verlies van een dierbare meer voelbaar worden. In die eerste dagen na het overlijden leef je misschien in een roes van verdriet en voor sommigen: een niet kunnen begrijpen waarom dit moest gebeuren. Familie en vrienden zullen bij de rouwverwerking hopelijk een steun zijn en de ontstane leegte enigszins kunnen vullen. Ook uit het lezen van een boek is misschien troost te putten.
Nabestaandenservice
De Nabestaandenservice, een initiatief van het bedrijf Benefix in Arnhem, verzorgt voor nabestaanden het opvragen/aanpassen van pensioenen, levensverzekeringen, en slotuitkeringen bij de werkgever of uitkeringsinstanties, openhouden van gemeenschappelijke bank-/girorekeningen etc.
Maar ook de aanpassing van het huurcontract, het informeren waar overledene geregistreerd stond en het laten verzorgen van bepaalde documenten bij de notaris, kan aan de Nabestaandenservice overgelaten worden.
“Op deze manier kunnen belangstellenden zichzelf en hun familieleden voorzien van het gemak en de zorg van de Nabestaandenservice voor een situatie waarop je zelf moeilijk kan voorbereiden. En dat tegen een voor iedereen toegankelijke prijs”, aldus directeur M. Hoebe van Benefix.
In de uitvoering van de Nabestaandenservice werkt Benefix samen met andere deskundigen zoals notarissen, accountants, uitvaartverzorgers en belastingadviseurs zodat klanten kunnen vertrouwen op een deskundige belangenbehartiging waarbij zorgvuldigheid en integriteit voorop staan.