De begrafenis.nl
Als wetjes weetjes worden!
Na het overlijden moeten tal van maatregelen op sociaal-juridische vlak en op fiscaal gebied worden genomen. Het kan een doolhof zijn aan wetten waarvan je niet weet waar ze allemaal voor dienen of toe leiden. Toch is het belangrijk om deze papierwinkel goed af te handelen en niet te ver voor je uit te schuiven. Via je uitvaartondernemer kun je de gids van overlijden krijgen die veel tips geven over wat er allemaal gedaan moet worden. Heb je hem nog niet ontvangen van je uitvaartondernemer of heb je geen uitvaartondernemer in de arm genomen? Vraag de gids telefonisch op via tel: 030-2761515 of via www.verliesverwerken.nl

Eerste praktische tips
Als de overledene bij een uitkeringsinstantie stond ingeschreven: breng die op de hoogte van het overlijden en vraag een overlijdensuitkering aan.Wanneer je als nabestaande daarvoor in aanmerking komt vraag dan een sociale uitkering aan of een aanvullende sociale uitkering. Tevens kan het zijn dat je nu wel voor huursubsidie in aanmerking komt omdat je alleen woont.